RSS
Dzisiaj jest: Sobota, 29 Sierpnia 2015
Poczta                  polski english
Statystyki dnia KWP:
 
Interwencje:761
Zatrzymani sprawcy:31
Zatrzymani poszukiwani:7
Wypadki drogowe:2
Więcej...
 
 
 STRONA GŁÓWNA KPP W NAKLE NAD NOTECIĄ KIEROWNICTWO STRUKTURA KPP KONTAKT OFICER PRASOWY DZIELNICOWI PREWENCJA KRYMINALNA OSOBY POSZUKIWANE, ZAGINIONE PRACA W POLICJI INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH LINKI ZAMÓWIENIA PUBLICZNE GALERIE INFORMATOR W SPRAWIE SKARG PETYCJE [Bez nazwy]
 


  
strzałka Przestepczość nieletnich
W 2007 roku w województwie kujawsko-pomorskim odnotowano 3254 czynów karalnych popełnionych przez 2833 nieletnich.

W 2006 r. na terenie woj. kujawsko-pomorskiego miało miejsce popełnienie 3148 czynów karalnych przez 2784 nieletnich sprawców.

Nastąpił zatem wzrost ilości stwierdzonych czynów karalnych o 3,4 % i wzrost liczby nieletnich sprawców o 1,8 %.

Rozkład ilości stwierdzonych czynów karalnych w ostatnich sześciu latach ukazuje poniższy wykres:

Czyny karalne

Rozkład ilości stwierdzonych przestępstw w ostatnich sześciu latach ukazuje poniższy wykres: Przestępstwa stwierzone

Poniższy wykres prezentuje udział poszczególnych kategorii przestępstw w ogólnej liczbie stwierdzonych czynów karalnych:


Czyny karalne


 

W 2007 r. nieletni popełnili 3254 czyny karalne stanowiące przestępstwa, z czego:

- 3117 o charakterze kryminalnym, w tym: 1633 przeciwko mieniu, 442 przeciwko życiu i zdrowiu,
- 40 o charakterze gospodarczym.

 

Poniższy wykres ukazuje procentowy udział czynów karalnych popełnionych przez nieletnich w ogólnej masie przestępstw stwierdzonych:
Czyny karalne

Powyższy wykres ukazuje tendencję do wzrastania ilości nieletnich w przestępstwach związanych z użyciem siły i przemocy, takich jak spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, przestępstwa rozbójnicze, udział w bójce lub pobiciu. W tych kategoriach przestępstw najwyższy jest odsetek czynów karalnych i w porównaniu z rokiem 2006 tendencja ta nadal ulega wzrostowi.

Niepokojący jest wzrost odsetka czynów karalnych w przestępstwie zgwałcenia.

Analizując powyższe dane można zauważyć tendencję do wzrostu udziału nieletnich w ogólnej masie przestępstw stwierdzonych we wszystkich kategoriach przestępstw. To zjawisko jest spójne z ogólnym wzrostem ilości czynów karalnych wobec znaczącego, blisko 10-procentowego spadku ilości przestępstw stwierdzonych odnotowanych w 2007 r. w porównaniu z rokiem poprzednim.

W celu dokładnego zbadania udziału nieletnich w poszczególnych kategoriach przestępstw, poddano analizie dane w aspekcie ilości przestępstw wykrytych. Takie ujęcie jest bardziej miarodajne, gdyż pod uwagę brane są tylko te przestępstwa, w których ustalono sprawcę. Tego typu porównanie daje możliwość dokładniejszej analizy udziału nieletnich w przestępczości, gdyż nie uwzględnia przestępstw niewykrytych, których sprawcami mogli być zarówno nieletni, jak i dorośli sprawcy.

W tym ujęciu dane obrazują, iż najczęściej popełnianymi przez nieletnich czynami karalnymi są:

1) rozbój i wymuszenie rozbójnicze,

2) uszczerbek na zdrowiu,

3) bójka i pobicie,

4) uszkodzenie rzeczy,

5) z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

6) kradzież z włamaniem,

7) p-ko wolności,

8) zgwałcenie,

9) kradzież rzeczy,

10) p-ko funkcjonariuszowi publicznemu,

11) fałszerstwo kryminalne.
 
 
Powrót  Drukuj   Wyraź opinię
Znajdź w serwisie
szukaj
KONTAKT
 
  
Ten serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią Policji i zawiera tylko informacje jawne.
Copyright: c 2007 - 2015 KWP Bydgoszcz
Odpowiedzialność za treść na tej stronie ponosi: KPP Nakło