Wiadomości

Spotkanie osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

Data publikacji 17.06.2019

W siedzibie nakielskiej komendy odbyło się spotkanie osób zajmujących się na terenie gminy Nakło przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Głównym jego celem było poznanie się, wymiana informacji i wypracowanie wspólnych rozwiązań.

Celem zorganizowanego po raz pierwszy spotkania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych zajmujących się na terenie gminy Nakło przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, była przede wszystkim wymiana informacji oraz poznanie się wszystkich osób, które w codziennej pracy zajmują się zjawiskiem przemocy.

Przedsięwzięcie skierowano także do kuratorów, pedagogów, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników socjalnych, asystentów rodziny i policjantów, szczególnie dzielnicowych.

Omówiono między innymi dynamikę zjawiska przemocy na terenie gminy Nakło i przedstawiono skalę przemocy domowej na terenie gminy. Oprócz usystematyzowania spraw związanych z przemocą omówiono także algorytm postępowania w przypadku zaistnienia na terenie placówki oświatowej zdarzenia o charakterze terrorystycznym.
 

Autor: podkom. Justyna Andrzejewska
Publikacja: podkom. Justyna Andrzejewska
 • Zdjęcie przedstawia umundurowanego policjanta rozpoczynającego razem z przedstawicielką pomocy społecznej spotkanie. na pierwszym planie widać siedzących w ławkach uczestników przedsięwzięcia.
  Spotkanie osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie #1
 • Zdjęcie przedstawia siedzących w ławkach uczestników spotkania.
  Spotkanie osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie #2
 • Zdjęcie przedstawia siedzących w ławkach uczestników spotkania. Wśród nich umundurowanych policjantów.
  Spotkanie osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie #3
 • Zdjęcie przedstawia umundurowaną policjantkę prowadzącą zajęcia. Przed nią w ławkach siedzą uczestnicy spotkania.
  Spotkanie osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie #4